Mevenus

Book Fast, Beauty Now

Đặt lịch dễ dàng

Chỉ bằng một vài thao tác bạn có thể đặt lịch làm đẹp tại các chi nhánh của các trung tâm.

Đánh giá thông minh

Dựa vào các đánh giá của các khách hàng đã dùng dịch vụ để đưa ra quyết định trước khi đặt lịch sử dụng dịch vụ.

Quản lý lịch trực quan

Hiển thị và nhắc nhở cho các lịch làm đẹp sắp tới cho bạn.

Quản lý khách hàng

Bạn là chủ cửa hàng, bạn muốn quản lý các khác hàng một cách hiệu quản. Mevenus sẽ đem lại điều này chỉ bằng một vài thao tác.

Tìm kiếm thương hiệu

Hiển thị các thương hiệu và các chi nhánh trên bản đồ. Giúp bạn tiết kiệm thời gian đi tìm kiếm một cơ sở làm đẹp ưng ý.

Chia sẻ làm đẹp

Là nơi lắng nghe và chia sẻ các kinh nghiệm làm đẹp. Giúp bạn không phải tìm kiếm trên các nguồn khác nhau.